آموزش درس به درس ترکی آذربایجانی (فایل pdf + فایل صوتی)
تحصیل در ترکیه - کلاس یوس در تبریز 09149173217
آغاز ثبت نام دوره های آمادگی یوس (کنکور دانشگاه های ترکیه برای جذب دانشجویان خارجی) در جهاد دانشگاهی آذربایجان شرقی – مرکز آبرسان تبریز، کوی بزرگمهر
سوابق نویسندگی، مترجمی و تدریس مجید عزمی
خودآموز ترکی استانبولی
جلسات آزاد کتابخوانی و تمرین نوشتن به زبان ترکی استانبولی
چگونه در خانه ترکی استانبولی یاد بگیریم؟
مزایای آموزش آنلاین ترکی استانبولی
ترکی استانبولی، دوره تابستانه، 1398
تدریس ترکی، مجید عزمی، 09149173217
سیزده بدر کجا برویم؟
″Allah mənə bir uşaq verəydi, çolaq, kor, şil olaydı da malım ona qalaydı″
Türk - İslam dünyası çin mallarını nasıl boykot edebilir? Öneriler
دوره های متنوع ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی با تدریس مجید عزمی
ترکستان شرقی
کودک همسری
نسیم تبریز
یک بچه تهرانی چه نیازی به دانستن زبان ترکی استانبولی یا آذربایجانی دارد؟
İranda müşteri bulmak için bazı öneriler ve tavsiyeler
تبلیغات به زبان ترکی، تبلیغ نویسی و تولید محتوای ترکی برای پیدا کردن مشتری خارجی و حضور در بازارهای ترکیه و آذربایجان و کسب درآمد ارزی
بهترین روش آموزش ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی به صورت آنلاین
راه های کسب درآمد و افزایش درآمد در ایران
چگونه ترکی استانبولی | ترکی آذربایجانی را آنلاین یاد بگیریم؟
آموزش از راه دور ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی
دوره های آنلاین ترکی استانبولی و ترکی آذربایجانی
رزومه به ترکی استانبولی | ترکی آذربایجانی
مسابقه محیط زیست به زبان ترکی استانبولی + جایزه
دوره فشرده و جامع ترکی استانبولی با تدریس مجید عزمی، مهر و آبان 1397، میدان انقلاب تهران
قابل توجه علاقمندان به ادامه تحصیل در ترکیه
شروع دوره جدید (اول مرداد 1397) جامع ترکی استانبولی و آمادگی TÖMER با تدریس استاد عزمی
نحوه قرائت ساعت در ترکی استانبولی


مطالب پیش نیاز:

آموزش الفبای ترکی استانبولی + فایل صوتی 

حروف صدادار در ترکی استانبولی

آموزش اعداد ترکی استانبولی

 

 

 

 

 

در ترکی استانبولی ساعت به دو شکل پرسیده می شود:
Saat kaç? (ساعت چند است؟)

Saat kaçta...? (در چه ساعتی...؟)
و جواب هر سؤال متفاوت است.

در پست، سؤال اول را بررسی می کنیم:
Saat kaç?

Saat on. (10:00)

Saat beşe on var. (4:50)

Saat on ikiye çeyrek var. (11:45)

Saat iki buçuk. (2:30)

Saat altıyı beş geçiyor. (6:05)

Saat dokuzu çeyrek geçiyor. (9:15)

همانگونه که میبینید، برای جواب به این سؤال، لغات زیر به کار می روید:
dakika: 1 dakika = 60 saniye

çeyrek: 1 çeyrek = 15 dakika

buçuk: 30 dakika

اگر کمتر از 30 دقیقه به ساعت مورد نظر مانده باشد از var استفاده می کنیم:
Ona yirmi var. (9:40)

در این صورت، عددی که ساعت را نشان میدهد به صورت yönelme durumu می آید، یعنی با پسوند
-(y)a / -(y)e

برای ساده تر شدن یادگیری شما عزیزان، همه اعداد مربوط به ساعت ها را به صورت yönelme durumu مینویسم:
bire
ikiye
üçe
dörde
beşe
altıya
yediye
sekize
dokuza
ona
on bire
on ikiye

اگر کمتر از 30 دقیقه از ساعت مورد نظر گذشته باشد از geçiyor استفاده می کنیم:
Onu yirmi geçiyor. (10:20)

در این صورت، عددی که ساعت را نشان میدهد به صورت belirtme durumu می آید، یعنی با پسوند
-(y)ı / -(y)i /-(y)u / -(y)ü

برای ساده تر شدن یادگیری شما عزیزان، همه اعداد مربوط به ساعت ها را به صورت belirtme durumu مینویسم:

biri
ikiyi
üçü
dördü
beşi
altıyı
yediyi
sekizi
dokuzu
onu
on biri
on ikiyi

تمرین:
Saat kaç?
11:55
4:20
11:30
3:15

 

 

می شود و جوابی که به هر شکل داده می شود، قدری متفاوت است:
1. Saat kaç?
که در پست زیر توضیح دادم:
https://t.me/Turkiye_Turkcesi/30

2. Saat kaçta...?

6:00) Saat altıda...

4:30) Saat dört buçukta...

3:00) Saat üçte...

10:05) Saat onu beş geçe...

4:15) Saat dördü çeyrek geçe...

3:40) Saat dörde yirmi kala...

11:15) Saat on ikiye çeyrek kala...

به نحوه استفاده از کلمات و وندهای زیر دقت کنید:
geçe
kala
-da / -de / -ta / -te
buçuk
çeyrek

[دو پُستِ زیر به شما کمک می کند تا بدانید که  پسوندها را چگونه استفاده کنید:
قاعده هماهنگی اصوات
https://t.me/Turkiye_Turkcesi/17
قاعده تشابه حروف بی صدا
https://t.me/Turkiye_Turkcesi/18 ]

مثال:
Saat kaçta uyandın?
6:45) Yediye çeyrek kala uyandım.

Saat kaçta kahvaltı yaptın?
8:30) Saat sekiz buçukta kahvaltı yaptım.

Saat kaçta eve döneceksin?
4:15) Saat dördü çeyrek geçe eve döneceğim.

Saat altıya on kala (5:50) gele bilir misin?
Hayır, gelemem, altıyı on geçe (6:10) gelebilirim.

تمرین
Film saat kaçta başlayacak?
4:20) _______________.

Saat __________ (9:45) görüşebilir miyiz?

Sabahları saat kaçta uyanıyorsun?
7:30) _________________.


نظرات کاربران

  • نام کامل :
  • آدرس ایمیل :
  • متن نظر :
  • کد امنیتی :
  • نمایش یک کد امنیتی جدید کد امنیتی
  •